قابلیت های نرم افزار

پرسش و پاسخ

در مستشار شما می‌توانید سوالات خود را از مشاوران به صورت رایگان و ناشناس بپرسید و مشاوران به سوالات شما پاسخ دهند.

پرداخت به صورت دقیقه ای

در مستشار با درخواست مشاور تلفنی بعد از تایید مشاور مد نظربسته دلخواه خود را خریداری نموده ودر انتهای مشاوره هزینه بر اساس دقایق مشاوریتان از کیف پول شما کسر می‌شود. و مابقی هزینه دقایق عودت می‌شود.

پروفایل مشاور

در مستشار می‌توانید پروفایل مشاور را ارزیابی کرده و عملکرد آن را به طور تمام و کمال بررسی نمایید و بهترین مشاور مد نظر خود را انتخاب نمایید.

پروفایل کاربر

در مستشار شما می‌توانید با اختیار خود پروفایل خود را کامل نمایید.

رزرو جلسه حضوری
رزرو جلسه حضوری

در مستشار می‌توانید با رزرو وقت قبلی با مشاور مد نظر خود جلسه حضوری داشته باشید.